Речник

хематорахис

на латински език: haematorrhachis
на английски език: haematorrhachis

кръвоизлив в гръбначномозъчния канал

Реклама