Речник

холецистография

на латински език: cholecystographia
на английски език: cholecystography

рентгенография с контрастна материя на жлъчния мехур; рентгеново изследване, при което се визуализира луменът на жлъчния мехур след перорален прием или интравенозно инжектиране на контрастно вещество;

Коментари