Речник

астения

на латински език: asthenia
на английски език: asthenia, weakness

безсилие, обща слабост; състояние на психофизическа недостатъчност, което има различна генеза.

В литературата е описана психическа и интелектуална, характеризираща се с познатите от неврастенията симптоми: раздразнителност, състояние на възбуда при преживявания, предизвикващи спомени за затворничеството, повишена емоционална ранимост и чувствителност, намалена работоспособност, бърза уморяемост, трудности в концентрацията, нарушения на паметта. Познати са и конституционални астенични картини. При тях липсва истинска воля за съпротива и оздравяване. Това състояние се среща и при хронични сърдечни заболявания и туберкулоза, при психоорганични разстройства и след прекарани шизофрении с лек дефект, както и при хронични токсикомании. Астеничната конституция според Кречмер се характеризира с удължен телостроеж, остър профил с ъгловатост на тялото и гъста коса. Тя е свързана с шизотимния темперамент и шизофренната психоза. стеничен.