Речник

аспермия

на латински език: aspermia
на английски език: aspermia
свързани термини: 

липса в еякулата на сперматозоиди и клетки на сперматогенезата