Речник

Артюс, феномен на

на латински език: Arthusi phaenomenum
на английски език: Arthus phenomenon, Arthus reaction

локална хиперергична въз­палителна реакция, предизвикана от антиген-антитяло комплекси; възникват некротични кожни лезии в мястото на инжектиране на антигена. Наблюдава се след имунотерапия с алергени, след имунизация за тетанус, дифтерия и др.

ФЕНОМЕН НА АРТЮС (локализирана ІІІ тип рeакция на хиперчувствителност). Представлява зона на некроза, възникваща в резултат на остър ИК-васкулит. Експериментално се възпроизвежда чрез инжектиране на Аг в кожата на предварително сенсибилизирано животно (то притежава Ат към съответния Аг). Образуваните ИК преципитират на мястото на инжектиране, т.е. в съдовите стени, където причиняват ИК-васкулит. ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРОТИЧАЩИ ПО ТИПА НА ФЕНОМЕНА НА АРТЮС. Интрапулмонален феномен на Артюс причинява заболяването “фермерски бял дроб”, “бял дроб на миячите на сирене” и “гълъбарски бял дроб”. Инхалация на плесени или птичи протеини предизвиква 24 ч. по-късно ИК-възпалителна кръглоклетъчна инфилтрация в бронхиолите и алвеолите.     *забележка- ИК - имунни комплекси

Коментари