Речник

апендектомия

на латински език: appendectomia
на английски език: appendectomy, appendicectomy
свързани термини: 

оперативно отстраняване на апендикса

Коментари