Речник

акме

на латински език: acme
на английски език: acme

връх – най-високата точка в развитието на болест, температурна крива и др.

Реклама
Реклама