Речник

акаталазия

на латински език: acatalasia
на английски език: acatalasia

болест на Takahara, рядко наследствено заболяване, характеризиращо се с вродена липса или ниско ниво на ензима каталаза в кръвта; унаследява се по автозомно-рецесивен начин; проявява се в детска възраст с понижена резистентност към инфекции; възникват улцеро-некротични изменения по лигавицата на устата и тонзилите

снимка:

Академик

Реклама