Речник

абнормен

на латински език: abnormalis
на английски език: abnormal

ненормален, неправилен, отклоняващ се от правилото

Реклама
Реклама