Речник

абдукция

на латински език: abductio
на английски език: abduction
свързани термини: 

отвеждане, отдалечаване от средната линия на тялото (ако се касае за цял крайник)

Реклама