Консенсуси – Гастроентерология

Диагноза, лечение и проследяване на болни с хронични вирусни хепатити

Консенсус относно хроничните вирусни хепатити, приет през 2009 г.

Диагноза, лечение и проследяване на болни с хронични чернодробни заболявания

Хронични хепатити и чернодробна цироза - общи положения. Диагностичен и терапевтичен алгоритъм (консенсус)

Остри кръвоизливи от горния гастроинтестинален тракт

Българско дружество по гастроентерология Българско научно дружество по хирургия Българска асоциация на хирурзи и гастроентеролози

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари