Изследвания и процедури

Орален глюкозотолерантен тест при бременни

Показания за провеждане

При съмнение за гестационен диабет, предизвикано от:

 • Установяване на глюкозурия (особено през първата половина на бременността)
 • Наднормена телесна маса на бременната (с повече от 20 % от изходната)
 • Фамилно предразположение

Противопоказания за провеждане

 • При патологично повишена концентрация на глюкоза във взета на гладно кръв
 • При синдром на малабсорбция
 • При състояние след операция II по Билрот
 • При изразена сърдечно-съдова недостатъчност

Подготовка за изследването

Изследването се провежда след приемане в продължение на 3 дни на богата на въглехидрати храна. В продължение на 24 часа преди изследването не се приема алкохол, a 9 часа преди пробата (през нощта) - не се приема никаква храна. Начало на изследването е между 6 и 8 часа сутрин. Други предварителни условия, които трябва да се съблюдават, за да се получат надеждни резултати са:

 • Концентрацията на К + и Mg ++  йони в серума да бъде в референтните граници
 • Изследваният да не бъде прикован на легло, да няма заболяване с изразен фебрилитет и да не се намира в стресово състояние
 • При жени менструацията да е приключила най-малко преди 3 дни
 • Най-малко една седмица преди провеждането на пробата да се прекрати приемането на следните лекарствени средства: орални контрацептивни средства, антихипертонични средства (тиазидни диуретаци, алфаметилдопа), слабителни средства, транквилизатори, барбитурати, салицилати, фенилбутазон, кортикостероиди.

Биологични материали

 • капилярна кръв, при показания - 24 часова урина от предходното денонощие;
N.B. He ce препоръчва използването на венозна кръв, тъй като могат да бъдат установени стойности с 1,7 до 3,4 mmol/I по-ниски от тези в капилярната кръв по време на натоварването.

Изпълнение на изследването

 • Първата порция кръв трябва да се вземе сутринта между 6 и 7 часа.
 • Изследва се концентрацията на глюкозата в тази проба (кръвна глюкоза на гладно).
 • Оралният глюкозотолерантен тест се провежда, когато нивото на кръвната глюкоза на гладно е под 6,7 mmol/l.
 • Подготовка на съдържащата глюкоза напитка. Разтварят се 50 g глюкоза в 300 ml вода. За подобряване на вкуса може да бъде добавена лимонена киселина.
 • На първия и втория час след приемането на съдържащата глюкоза напитка се взема капилярна кръв за изследване на съдържанието на глюкоза.
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!