Бременност и родителство

Как да запазим младежкия вид на гърдите си?

Женските гърди са «обект», винаги изискващ специално, а по време на бременността и лактацията даже повишено внимание. Как правилно да се грижите за млечните жлези, когато все още чакате бебе и след като то се появи на бял свят? Кога са необходими някакви допълнителни грижи за гърдите? Как да избегнете нежелани проблеми и заболявания? Нужни ли са специални грижи след като престанете да кърмите?

Задушевен разговор

Нужно ли и да общувате с детето си преди раждането му?

Общуването с бебето преди раждането става все по-популярно занимание. Пишат се книги, водят се курсове, апробират се методики… Още повече, че на дадения момент учените нямат достоверни данни, че такова общуване влияе по някакъв начин на интелектуалното развитие на бебето или на отношението му към родителите за в бъдеще.

Реклама
Реклама