Биологични константи

Въглероден двуокис (абсорбционен и дифузионен коефициент)

Абсорбционен коефициент 

Представлява количеството газ в милилитри, което се разтваря в 1 ml течност при налягане на газа 101,08 кРа (760 mmHg).

 
Субстрат При 15оС При 38оС
Кръвна плазма 0,994 0,541
Цяла кръв 0,934 0,541

 

Дифузионен коефициент (през мембраната)

Представлява количеството газ в милилитри, което се отделя за 1 min при налягане на газа 0,133 кРа (1 mm Hg) (средна разлика в парциалното налягане на газа в алвеоларния въздух и напрежението му в кръвта).

Нормална стойност при покой: Р(а - АЕ)СО2 < 0,6 кРа (4,5 mm Hg).

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари