Биологични константи

Увреждане на тънките черва при някои заболявания

Причини Увреждане на тънките черва
  Проксимално Дистално Тотално
Цьолакия ++   ++
Тропическа спру ? + ++
Херпетиформен дерматит +    
Псориазис, екзема ?   ?
Хронична бъбречна недостатъчност +   ?
Неомицин ++   ?
Агамаглобилинемия + + +
Изоличран недоимък на IgA +   +
Болест на Whipple +   Рядко
Лимфоми ++ + +
Болест на Crohn Рядко ++ Рядко
Йенюит и илеит гануломатозен +   +
Йенюит и илеит неспецифичен +   +
Тънкочревна резекция Рядко ++  
Хринична чревна исхемия ?   Рядко
Паразитози (анкилостома, ламблии) +   +
Хранителна алергия +   ?
Амилоидоза +   ?
Склеродермия +   Рядко

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари