Биологични константи

Киселинно-алкално равновесие

Показатели на киселинно-алкалното равновесие при здраво родени деца в първите дни на живота
Показатели I ден II ден III ден IV ден V ден VI ден VII ден
pH 7,314 +/- 0,031 7,312 +/- 0,042 7,369 +/- 0,032 7,375 +/- 0,038 7,382 +/- 0,048 7,367 +/- 0,048 7,355 +/- 0,043
SB, mmol/l 21,0 +/- 2,0 21,8 +/- 1,9 21,5 +/- 3,3 22,0 +/- 1,5 22,4 +/- 3,6 22,4 +/- 1,9 21,2 +/- 1,3
PaCO2, kPa
(mmHg)
5,8 +/- 1,0
(43,4 +/- 7,6)
5,6 +/- 0,8
(42,1 +/- 6,1)
5,7 +/- 0,8
(40,7 +/- 5,6)
5,3 +/- 0,7
(40,2 +/- 5,5)
5,1 +/- 0,7
(38,1 +/- 5,0)
5,6 +/- 1,0
(42,0 +/- 7,4)
5,3 +/- 0,8
(39,7 +/- 6,4)

 

Показатели на киселинно-алкалното равновесие при здрави лица
Възраст pH BE, mmol/l SB, mmol/l BB, mmol/l PaCO2, kPa (mmHg) AB, mmol/l TCO2, mmol/l
От 1 до 7 дни 7,31 +/- 0,008 - 7,15 +/- 0,48 18,83 +/- 0,33 37,3 +/- 0,022 4,9 +/- 0,15 (36,9 +/- 1,13) 18,1 +/- 0,50 19,1 +/- 0,52
От 7дни до 1 год. 7,42 +/- 0,009 - 3,21 +/- 0,22 20,3 +/- 0,31 43,5 +/- 1,0 4,3 +/- 0,06 (32,3 +/- 0,42) 19,9 +/- 0,35 20,9 +/- 0,34
От 1 до 3 год. 7,44 +/- 0,002 - 2,80 +/- 0,22 21,8 +/- 0,46 46,1 +/- 1,66 4,0 +/- 0,1 (30,2 +/- 0,80) 18,6 +/- 0,51 20,4 +/- 0,56
От 4 до 7 год. 7,44 +/- 0,001 - 0,98 +/- 0,24 23,2 +/- 0,24 44,1 +/- 1,21 4,3 +/- 0,06 (32,0 +/- 0,49) 21,4 +/- 0,30 22,3 +/- 0,32
От 8 до 15 год. 7,42 +/- 0,009 - 0,65 +/- 0,39 23,3 +/- 0,26 44,5 +/- 1,27 4,6 +/- 0,9 (35,0 +/- 0,68) 22,4 +/- 0,35 23,5 +/- 0,43

 

Нормални стойности за някои киселинно-алкални показатели при възрастни хора
Показатели Пол Артериална кръв Венозна кръв
рН жени 7,426 +/- 0,026 7,405 +/- 0,030
мъже 7,410 +/- 0,040 7,413 +/- 0,020
PaCO2, kPa (mmHg) жени 5,29 +/- 0,69 (39,8 +/- 5,2) 4,84 +/- 0,77 (36,4 +/- 5,8)
мъже 5,52 +/- 0,59 (41,5 +/- 4,49) 5,23 +/- 0,68 (39,3 +/- 5,2)
BE, mmol/l жени от - 2,9 до + 1,2 от - 3,4 до + 1,4
мъже от - 2,9 до + 1,2 от - 2,7 до + 2,5

 

Компенасация при киселинно-алкалните отклонения
Първично (основно) отклонение Вторично (компенсаторно) отклонение Количествен израз на компенсацията
Метаболитна ацидоза (хипобикарбонатемия) Респираторна алкалоза (хипокапния) 0,14 - 0,20 кРа снижение на РаСО2 на 1 mmol/l понижен НСО3
Метаболитна алкалоза (хипербикарбонатемия) Респираторна ацедоза (хиперкапния) 0,08 - 0,12 кРа повишение на РаСО2 на 1,0 mmol/l покачен бикарбонат (НСО3)
Респираторна ацедоза (хиперкапния) Метаболитна алкалоза (хипербикарбонатемия) 3,5 mmol/l повишен НСО3 на 1,33 кРа покачване РаСО2 
ΔН+ = 0,30*ΔРСО2
Респираторна алкалоза (хипокапния) Метаболитна ацидоза (хипобикарбонатемия) 5,0 mmol/l снижен HCO2 на 1,33 kPa понижаване на РаСО2 
ΔН+ = 0,17*ΔРСО2

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари