Биологични константи

Циркулационно време

Багрилна дилуция

СЦВ (ръка - ухо) = 2,7 * ВП (ръка - ухо)-5
СЦВ (АР - ухо) = 2,5 * ВП (АР - ухо)-2,2
СЦВ (Ао - ухо) = 2,18 * (Ао - ухо)

Където:

  • СЦВ - средно циркулаионно време
  • АР - a. pulmonalis
  • Ao - аорта
  • ВП - време на поява
Циркулационно време ръка - ухо, s
ВП ВК ВР ВВ ВРц

ВП - време на поява
ВК - време на концентрация
ВР - време на разреждане
ВВ - върхово време
ВРц - рециркулационно време

8,5 +/- 1,8 6,6 +/- 1,5 10,5 +/- 2,6 14,1 +/- 3,0 18,7 +/- 3,8

 

Циркулационно време, s
ВБУ ВН ВП (АР - ухо) ВП (Ао - ухо)

ВБУ - време бял дро-ухо
ВН - време на насищане

3,4 +/- 0,5 4,9 +/- 1,0 5,2 +/- 1,2 1,1 +/- 0,24

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари