Биологични константи

Тромбеластограма (ТЕГ)

Тромбоеластографията е въведена от Harter в 1948 г. и дава цялостна информация за коагулацията. Това е глобален тест, отразяващ всички фази на съсирването на кръвта, като показва както хипокоагулацията, така и хиперкоагулацията, усилена фибринолиза и нормалния хемостазен статус.

 

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!