Биологични константи

Свободни аминокиселини в серум

Свободни аминокиселини в серум (95% граници), μmol/l
Аминокиселина Пъпна връв Новородени Деца Юноши Мъже Жени Възрастни

Общ азот на α - аминогрупата (95% граница), mmol/l
2.75 - 5.00 (Henry et al., 1974)
3.60 -  14.3 (Дочев, 1983)
2,10 - 3,90 (Normal reference..., 1980)

Аланин 283 - 667 236 - 410 223 - 545 178 - 530 208 - 579 174 - 578 210 - 662
α - аминомаслена киселина - 5,8 - 29 - - - - 7,7 - 34,9
Аргинин 1,0 - 101 22 - 88 61 - 131 61 - 137 50 - 132 47 - 140 21 - 137
Аспарагин - 44,8 - - - - 40 - 49
Аспарагинова киселина - 0,0 - 17 - - - - 0,0 - 24
Валин 153 - 285 59 - 215 145 - 279 179 - 299 168 - 384 139 - 293 141 - 317
Глицин 174 - 594 224 - 515 199 - 351 170 - 343 146 - 328 50 - 486 120 - 554
Глутамин 0,0 - 1024 538 - 959 - - - - 415 - 694
Глутаминова киселина 0,0 - 969 21 - 108 - - 69 - 381 71 - 367 14 - 195
Изолевцин 22 - 122 27 - 53 32 - 63 38 - 75 45 - 114 33 - 80 37 - 98
Левцин 51 - 223 47 - 109 71 - 133 99 - 145 95 - 217 73 - 159 75 - 176
Лизин 213 - 549 114 - 269 - - - - 83 - 238
Метионин 20 - 64 8,7 - 40,9 6,6 - 26 9,6 - 28 13,7 - 36,5 8,3 - 33,3 6 - 40
Орнитин 64 - 228 42 - 142 50 - 98 43 - 118 26 - 156 30 - 105 30 - 106
Пролин - 119 - 251 61 - 343 60 - 420 120 - 418 99 - 442 102 - 336
Серин 116 - 336 85 - 197 86 - 216 94 - 186 69 - 209 73 - 217 65 - 193
Таурин 136 - 508 61 - 221 47 - 117 49 - 132 13 - 129 20 - 116 27 - 168
Тирозин 48 - 100 46 - 104 36 - 88 32 - 95 46 - 98 26 - 98 22 - 87
Треонин 231 - 339 175 - 259 59 - 370 47 - 245 79 - 315 78 - 300 79 - 193
Триптофан 43 - 107 0,0 - 66 - - - - 25 - 73
Фенилаланин 38 - 198 51 - 107 22 - 69 35 - 71 32 - 83 25 - 73 37 - 88
Хидроксипролин - 27 - 53 - - - - 37 - 98
Хистидин 67 - 159 49 - 115 48 - 112 60 - 103 54 - 102 70 - 194 32 - 108
Цистин - 71 - 168 60 - 106 49 - 124 59 - 161 49 - 124 17 - 168
Цитролин - 8,6 - 28,5 12,9 - 42,9 11 - 50 22 - 67 17 - 60 12 - 55

 

Увеличение - хипераминоацидемия

 • Физиологично
  • богата на белтъчини храна
 • Заболявания на черния дроб
  • остра жълта атрофия
  • еклампсия
  • тежки отравяния с фосфор, хлороформ, арсен, тетрахлорвъглерод
  • тежка жълтеница
  • диабетна кетоацидоза
  • сърдечни заболявания (с чернодробно увреждане)
 • Вродени ензимни дефекти 
 • Фенилкетонурия (фенилаланин)
 • Maple syrupirine disease (левцин, изолевцин и валин в урината)
 • Други заболявания
  • остри инфекции
  • някои анемии
  • вродени сърдечни пороци
  • хипертиреоидизъм
  • идиопатична стеаторея
  • големи изгаряния
  • тежък шок
  • след големи гастро-интестинални интервенции
  • след лечение с кортикотропин или кортикостероиди

Намаление - хипоаминоацидемия

 • Физиологично
  • вливане на глгюкоза, инсулин или и двете
  • приемане на андрогени и растежни хормони
 • При някои заболявания
  • нефрозни състояния
  • Kwashiorkor (пада до 45% от нормата)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари