Биологични константи

Сулфати в урината

Увеличение

Неорганични сулфати

 • Фебрилни състояния
 • Отравяне с бензин, бензол, хлороформ, терпентин

Естерносвързани сулфати (скатол, крезол, индикан, индоксил)

 • Про богата на белтъчини диета
 • Упорити пушачи
 • Мускулна дистрофия
 • Проксизмална миоглобинурия
 • Процеси на гниене в червата
 • Обстипация
 • Илеус
 • Перитонит
 • Коремен тиф
 • Гнойни процеси (емпием)
 • Гангрена
 • Кавернозна туберколоза
 • Разпад на карцином

Неутрална сяра

 • Цистинурия
 • Меланурия
 • Механична жълтеница
 • Хепатит

Намаление

Неорганични сулфати

 • Гладуване 
 • Анемии
 • В реконвалесцентния стадий на инфекциозни болести
 • При азотемия
 • Чернодробни увреждания

Естерносвързани сулфати

 • Продължително лечение с широкоспектърни антибиотици
 • Строга млечна диета
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!