Биологични константи

Сегментарна инервация на мускулатурата

Сегмент Нерв Мускул Движения
C1-3 N. accssorius Willisii, nn. cervicales I-III Mm. sternocledomastoidei, recti capt. ant. и др. Навеждане главата напред
C1-4 Nn. cervicales Mm. splenii, recticaptis posteiores  Навеждане главата назад
C1-3 N. accessorius Mm. sternocleidomasoidei и др. Извиване на глвата встрани
C1-3 N. phrenicus M. trapezius  Повдигане на раменете
C4 - Диафрагмени мускули Диафрагмени движения
C5 N. accessorius
N. axilaris
M. deltoideus Повдигане изпнатата ръка до хоризонтално положение
C5-6 N. axillaris, n. accessorius, n. thoracicus lingus M. trapezius, m. serratus anterior Повдигане на ръката от хоризонтално положение нагоре
C5-6 N. radialis M. biceps и др. Сгъване на предмишница в лакътната става
C7 N. radialis M. triceps Разгъване на лакътната става
C7 N. radialis Mm. extensores carpi Екстензия на китката
C7 N. radialis Mm. extensores digitorum Екстензия на пръстите на краката
C8 N. medianus, n. ulnaris Mm. flexores carpi Флексия на китката
C8 N. medianus, n. ulnaris Mm. interossei, mm. flexores digitorum Флексия на пръстите на ръката
C8 N. ulnaris Mm. interossei Отвеждане и превеждане на пръстите
C3 N. medianus, n. ulnaris Mm. interossei, mm. limbricales Флексия на основните фаланги при едновременна екстензия на средните и крайните фаланги
Th7-12 Nn. thoracales VII - XII Mm. recti, obliqui abdominis Навеждане на тялото напред
Th7-12 Nn. spinales posteriores Mm. longissimi dorsi, mm. spinales dorsi и др. Навеждане на тялото назад
L1-4 Rr. musculares plexus lumbalis M. quadratus lomburum и др. Навеждане на тялото встрани
L2-4 N. femoralis M. iliopsoas и др. Флексия на бедрото към корема
L3-4 N. femoralis M. quadriceps femoris Екстензия на подколенницата
L4-5 N. gluteus superior M. gluteus minimus Отвеждане на бедрото
L4-5 N. peroneus M. tibialis anticus Екстензия на стъпалото
L4-5 N. peroneus Мm. peronei Отвеждане на стъпалото
L4-5 N. peroneus Mm. extensores digitorum Екстензия на пръстите на стъпалото
L4-5 N. peroneus M. tibialis anterior, mm. extensores Ходене на пети
L5S1 N. gluteus interior M. gluteus maximus Екстензия на бедрото
L5S1 N. ischiadicus M. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus и др. Флексия на подколенницата
S1-2 N. tibialis M. triceps surae Сгъване на стъпалото
S1-2 N. tibialis Mm. tibiales ant., post. Привеждане на стъпалото
S1-2 N. tibialis Мm. flexores digitorum Флексия на пръстите на стъпалото
S1-2 N. tibialis M. triceps surae, mm. flexores digitorum и др. Ходене на пръсти
S2-3 N. obturatorius Mm. adductores и др. Привеждане на бедрото
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!