Биологични константи

Рентгенологични размери на сърцето

Ортодиограма

Ортодиаграмата представлява означението на сърдечните контури в период на дистола (централни рентгенови лъчи). Ортодиаграмата дава максимални размери на сърцето.

Средни рентгенологични размери в зависимост от телесната маса
Размери, sm  45 - 54 kg 55 - 64 kg 67 - 74 kg 75 - 85 kg
Напречник на сърцето 11 - 11,5 11 - 12 12 - 12,5 12,5 - 13
Надлъжен диаметър на сърцето 11,5 - 12,5 12,5 12,5 - 13 13 - 13,5
Ширина на сърцето 10 10 10,5 10,5 - 11
Диаметър на дясната камера 9,5 - 10 10 - 11 10,5 - 11,5 11,5 - 12,5
Диаметър на лявата камера 6,5 - 7,5 7 - 8 8 7,5 - 8,5
Дебелина на лявата камера - 1,5 1,5 - 2 1,5
Височина на съдовия сплит 8,5 8,5 - 9,5 8,5 - 9 7,5 - 9
Ширина на съдовия сплит 4,5 - 5,5 4,5 - 5,5 5 - 5,5 5 - 6
Диаметър на входящата аорта - 2 - 2,5 2 - 2,5 2,5

 

Телерентгенограма

Осъществява се на равнището на 6-ия гръден прешлен при разполагане на тръбата на разстояние 1,8 - 2 m от касетката.

Ортодиаграмна (телерентгенограмна) повърхност на сърцето
Тъй като сърдечният силует при тези условия има форма на елипса, повърхността на сърцето може да бъде приблизително определена no следната формула:

p = π /4 l * m

където:

  • l - надлъжен диаметър на сърцето
  • m - напречник на сърцето

Повърхност на сърцето (вертикално положение):

  • Мъже: 102 (74 - 130) cm2
  • Жени: 90 (60 - 110) cm2

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари