Биологични константи

Рентгенологични размери на сърцето

Ортодиограма

Ортодиаграмата представлява означението на сърдечните контури в период на дистола (централни рентгенови лъчи). Ортодиаграмата дава максимални размери на сърцето.

Средни рентгенологични размери в зависимост от телесната маса
Размери, sm  45 - 54 kg 55 - 64 kg 67 - 74 kg 75 - 85 kg
Напречник на сърцето 11 - 11,5 11 - 12 12 - 12,5 12,5 - 13
Надлъжен диаметър на сърцето 11,5 - 12,5 12,5 12,5 - 13 13 - 13,5
Ширина на сърцето 10 10 10,5 10,5 - 11
Диаметър на дясната камера 9,5 - 10 10 - 11 10,5 - 11,5 11,5 - 12,5
Диаметър на лявата камера 6,5 - 7,5 7 - 8 8 7,5 - 8,5
Дебелина на лявата камера - 1,5 1,5 - 2 1,5
Височина на съдовия сплит 8,5 8,5 - 9,5 8,5 - 9 7,5 - 9
Ширина на съдовия сплит 4,5 - 5,5 4,5 - 5,5 5 - 5,5 5 - 6
Диаметър на входящата аорта - 2 - 2,5 2 - 2,5 2,5

 

Телерентгенограма

Осъществява се на равнището на 6-ия гръден прешлен при разполагане на тръбата на разстояние 1,8 - 2 m от касетката.

Ортодиаграмна (телерентгенограмна) повърхност на сърцето
Тъй като сърдечният силует при тези условия има форма на елипса, повърхността на сърцето може да бъде приблизително определена no следната формула:

p = π /4 l * m

където:

  • l - надлъжен диаметър на сърцето
  • m - напречник на сърцето

Повърхност на сърцето (вертикално положение):

  • Мъже: 102 (74 - 130) cm2
  • Жени: 90 (60 - 110) cm2

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари