Биологични константи

Протромбиново (тромбопластиново) време (ПВ)

Отразява концентрацията и активността на факторите от протромбиновия комплекс - II, V, VII и X. Може да се изрази като концентрация на протромбиновия комплекс и като протромбинов индекс (ПИ). В повечето лаборатории се работи с протромбинов индекс (Bigss - Macfarlane). Нормални стойности на ПИ: 80 - 110 %.

Удължено (нископроцентно) ПВ - установява се при инфекциозен хепатит, токсични хепатити, отравяне с гъби, химикали (фосфор, хлороформ), остра жълта атрофия, цироза, карцином на черния дроб, запушване на жлъчните пътища, механичен иктер (камък), карцином на главата на панкреаса, интрахепатална обтурация, холецистит, холангиохепатит, остър панкреатит, некроза на панкреаса, хипо- и авитаминоза К (при новородени, недостиг в храната, чернодробни заболявания), при недоносени, хронични диспепсии, спру, цьолиакия, улцерозен колит, вродена хипопротеинемия, вродени и придобити диспротромбинемии, вродени и придобити хипо- и афибриногенемии, усилена фибрииолиза, лечение с индиректни антикоагуланти, салицилати.

Скъсено (високопроцентно) ПВ -  има при предтромботични и тромботични състояния, тромбофилия, хиперлипидемични състояния.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари