Биологични константи

Промени и патологични отклонения на чернодробната функция

Билирубин

Увеличение на директния билирубин

 • хепатоцелуларен иктер
 • хепатит А и В
 • чернодробна цироза
 • токсични хепатопатии (фосфор, гъби и др.)
 • десностранна сърдечна недостатъчност
 • смущения в секрецията на кошогирания билирубин (синдром на Dubin - Johnson, снндром на Rotor, холестатичен иктер, интрахепатална холестаза (лекарства, стеноза, бременност, карциномни метастази, идиопатична рецидивираща холестаза)
 • екстрахепатална холестаза (механичен иктер от различен произход - хирургически иктер)

Увеличение на иидиректния билирубин

 • хемолитичен иктер
 • хемолитична анемия и токсична хемолиза
 • увеличен кръвен разпад при белодробен инфаркт
 • чревен кръвоизлив
 • резорбция на хематом
 • полицитемия
 • шънтова хипербилирубинемня
 • хепатоцелуларен иктер
 • паренхимни чернодробни заболявания (вж. по-горе)
 • нарушена каптация и конюгация на билирубина в хепатоцита
 • синдром на Gilbert
 • болест на Meulengracht
 • синдром на Crigler-Najjar
 • медикаменти - рифампицин
 • стероиди
 • холестатичен иктер

Бромсулфалеинова проба

Положителн а проба - недостатъчна секреция

 • Хепатоцелуларни увреждания
  • вирусеи хепатит
  • токсичен хепатит
  • луетичен хепатит
  • ревматоиден хепатит
  • застоен черен дроб
  • латентни, аниктерични, хронични форми на хепатит
  • остатъчно увреждане при "излекуван" хепатит
  • медикаментозни увреждания на черния дроб
  • тиреотоксикоза
  • алкохолизъм
  • тежки анемии
  • пневмония
  • малария
  • някои инфекциозни заболявания с увреждане на черния дроб 
  • портална цироза
  • билиарна цироза
 • Смутена проходимост на жлъчните пътища
  • механичен иктер
  • остър и хроничен холангит
  • метастази ad portam hepatis
 • Разни
  • бременност
  • напреднала възраст (понякога)
  • образуване на отоци (рядко)

Екскреционна проба с ацорубин S

Намалена екскреция

 • Чернодробни увреждания
 • Механични пречки в оттичането на жлъчката

Галактозна проба на Вauer

Отрицателна

 • В оздравителния период на епидемичния хепатит
 • Чернодробна цироза (в ранните стадии)
 • Механична жълтеница
 • Хемолитична жълтеница
 • Сърдечна декомпенсация със застоен череп дроб
 • Некомплицирана холелитиаза
 • Ехинокок на черния дроб
 • Тумори на черния дроб
 • Малария

Положителна

 • Вирусен хепатит (още в началото)
 • Жълтеница при:
  • коремен тиф
  • спирохетози
  • септикемии
 • Остра жълта атрофия на черния дроб
 • Токсични хепатоцелуларни увреждания (отравяне с хлороформ, гъби, фосфор, арсен)
 • Хронични хепатити (променливо+)
 • Напреднала чернодробна цироза (в стадий на изостряке)
 • Мастна дегенарация на черния дроб при туберкулозно болни
 • Холелитиаза с дълготрайна интрахепатална обструкция
 • Хроничен алкохолизъм
 • Болест на Basedow

Коагулационна ивица на Weltmann (VI - VII епруветка)

Скъсена

 • Ексудативно-възпалителни и некротнчни процеси
 • Остри и гнойни възпаления на жлъчните пътища
 • Инфектирана холелитиаза
 • Коремен тиф
 • Дифтерия
 • Епидемичен менингит
 • Белодробна туберкулоза (ексудативна форма)
 • Милиарна туберкулоза
 • Плеврит
 • Болест на Addison
 • Пневмония (силно)
 • Апендицит
 • Улцерозен колит
 • Абсцеси в малкия таз
 • Сепсис
 • Endocarditis lenta
 • Инфаркт на миокарда (силно)
 • Механичен иктер (интрахепатална обтурация)
 • Макроглобулинемия на Waldenstrom
 • Злокачествени процеси
 • Дисеминнрани карциноми
 • Карцином на черния дроб и жлъчните пътища
 • Карцином на главата на панкреаса
 • Остри левкози (особено моноцитоидната)
 • Остри ретикулози Агранулоцитоза
 • Лимфогранулом
 • γА-миелом
 • Голяма загуба на течности и нефротични процеси
 • Липоидна нефроза
 • Амилоидна нефроза
 • Нефрит с отоци
 • Дехидратация (повръщания и диарии)

Воалирана

 • Карцином на черния дроб, развил се на базата на предшествуваща цироза
 • Колагенози
 • Хронична туберкулоза

Удължена

 • Паренхимни увреждания иа черния дроб и при фибрознопролиферативни процеси
  • вирусен хепатит
  • остра жълта атрофия
  • атрофична цироза
  • фиброзна белодробна туберкулоза
  • миелом
  • амилоидоза
  • диабетна кома
  • базедова болест (леко)
  • дуоденалиа язва
  • тежък хиперацидев гастрит
 • Хемолйтични процеси
  • хемолитична жълтеница
  • малария
  • пернициозна анемии 
  • хлоранемия
  • Erythraemia vera (noнякога)
  • γ-плазмоцитом

Тимолова проба на Mac Lagan

Положителна

 • При здрави след консумация на много мазнини
 • Чернодробни заболявания
  • вирусен хепатит (още в предиктернчния стадий)
  • механичен иктер с интрахепатална обтурация
  • хронични хепатити (в някои случаи)
  • гнойни холангити и холецистити
  • цироза на черния дроб
  • холецистит с чернодробно увреждане
  • застоен черен дроб (в някои случаи)
 • Други заболявания
  • сепсис
  • септичен ендокардит
  • ревматизъм
  • ревматоиден артрит
  • белодробна туберкулоза
  • лимфогранулом
  • карциномен процес (понякога)
  • диабет
  • нефрози
  • макроглобулинемии
  • криоглобулинемии
  • мултиплен миелом
  • тиреотоксикоза
  • инфекциозна мононуклеоза
  • малария
  • лимфогранулома венереум

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари