Биологични константи

Порфирини в урината

Увеличение

Заболяване Порфирини в урината
Генетични порфирии
Вродена еритропоетична порфирия (болест на Guntherr) Уропорфирин I, копропорфирин I, порфирини със 7, 6, 5 и 2 карбоксилни групи
Остра интермитираща порфирия δ-аминолевулинова киселина, порфобилиноген, уропорфирин III, цинкопорфирин
Смесена порфирия δ-аминолевулинова киселина, порфибилиноген, уропорфирин III
Късна кожна порфирия Уропорфирин I и III, хепта-III-порфирин, копропорфирин, уропорфирини с 6 и 5 карболсилни групи
Вродена копропорфирия Копропорфирин III, уропорфирин
Вторични (придобити) порфирии
Заболявания на черния дроб
Вирусен хепатит Копропорфирин I
Хронични хепатити Копропорфирин I
Чернодробни цирози Копропорфирин I
Механична жълтеница Копропорфирин III
Тумори на черния дроб Копропорфирин III
Заболявания на кръвта
Хемолитични анемии Копропорфирин I
Железодефицитни анемии Копропорфирин I
Мегалобластни анемии Копропорфирин I
Апластична анемия Копропорфирин I
Таласемия Копропорфирин I
Вродена сидероахрестична анемия δ-аминолевулинова киселина
Рефректeрна сидеробластна анемия δ-аминолевулинова киселина, копропорфирин, протопорфирин
Токсични анемии Копропорфирин III
Левкози Копропорфирин I
Лимфоми Копропорфирин I
Възпалителни и инфекциозни заболявания
Ревматизъм Копропорфирин I
Пневмонии Копропорфирин I
Белодробен абсцес Копропорфирин I
Туберкулоза Копропорфирин I
Полиомелит Копропорфирин I
Коремен тиф Копропорфирин I
Скарлатина Копропорфирин I
Отравяния
Оловна интоксикация δ-аминолевулинова киселина, копропорфирин III, порфобилоноген
Отравяне с хексахлорбензол ("турска порфирия") копропорфирин III и по-рядко δ-аминолевулинова киселина
Отравяне със сулфонамиди, барбитурати, салварзан, динитробензол, атофан, анилин, кобалт, мед, цинк, злато, живак, арсен, фосфор, морфин, въглеокис, тетрациклин, салицилати, пирамидон, хлороформ, алкохол копропорфирин III и по-рядко δ-аминолевулинова киселина
Алкохолизъм копропорфирин III и по-рядко δ-аминолевулинова киселина
Авитаминози
Пиридоксинедоимъчни анемии  
Фолиевонедоимъчни анемии  
Пелагра  
Други заболявания
Стомашночревни заболявания Копропорфирин
Сърдечни заболявания Копропорфирин
Кожни заболявания Копропорфирин
Тумори Копропорфирин
Бъбречно болни в стадий на ХБН, включени в програма на хемодиализа Копропорфирин

 

Намаление

  • Кръвоизливни анемии
  • Бъбречни заболявания
  • Ендемична нефропатия
  • Protoporphyria erithropetica и coproporphyria erithropetica липсват промени в отделянето на порфирини

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари