Биологични константи

Порфирини в урината

Увеличение

Заболяване Порфирини в урината
Генетични порфирии
Вродена еритропоетична порфирия (болест на Guntherr) Уропорфирин I, копропорфирин I, порфирини със 7, 6, 5 и 2 карбоксилни групи
Остра интермитираща порфирия δ-аминолевулинова киселина, порфобилиноген, уропорфирин III, цинкопорфирин
Смесена порфирия δ-аминолевулинова киселина, порфибилиноген, уропорфирин III
Късна кожна порфирия Уропорфирин I и III, хепта-III-порфирин, копропорфирин, уропорфирини с 6 и 5 карболсилни групи
Вродена копропорфирия Копропорфирин III, уропорфирин
Вторични (придобити) порфирии
Заболявания на черния дроб
Вирусен хепатит Копропорфирин I
Хронични хепатити Копропорфирин I
Чернодробни цирози Копропорфирин I
Механична жълтеница Копропорфирин III
Тумори на черния дроб Копропорфирин III
Заболявания на кръвта
Хемолитични анемии Копропорфирин I
Железодефицитни анемии Копропорфирин I
Мегалобластни анемии Копропорфирин I
Апластична анемия Копропорфирин I
Таласемия Копропорфирин I
Вродена сидероахрестична анемия δ-аминолевулинова киселина
Рефректeрна сидеробластна анемия δ-аминолевулинова киселина, копропорфирин, протопорфирин
Токсични анемии Копропорфирин III
Левкози Копропорфирин I
Лимфоми Копропорфирин I
Възпалителни и инфекциозни заболявания
Ревматизъм Копропорфирин I
Пневмонии Копропорфирин I
Белодробен абсцес Копропорфирин I
Туберкулоза Копропорфирин I
Полиомелит Копропорфирин I
Коремен тиф Копропорфирин I
Скарлатина Копропорфирин I
Отравяния
Оловна интоксикация δ-аминолевулинова киселина, копропорфирин III, порфобилоноген
Отравяне с хексахлорбензол ("турска порфирия") копропорфирин III и по-рядко δ-аминолевулинова киселина
Отравяне със сулфонамиди, барбитурати, салварзан, динитробензол, атофан, анилин, кобалт, мед, цинк, злато, живак, арсен, фосфор, морфин, въглеокис, тетрациклин, салицилати, пирамидон, хлороформ, алкохол копропорфирин III и по-рядко δ-аминолевулинова киселина
Алкохолизъм копропорфирин III и по-рядко δ-аминолевулинова киселина
Авитаминози
Пиридоксинедоимъчни анемии  
Фолиевонедоимъчни анемии  
Пелагра  
Други заболявания
Стомашночревни заболявания Копропорфирин
Сърдечни заболявания Копропорфирин
Кожни заболявания Копропорфирин
Тумори Копропорфирин
Бъбречно болни в стадий на ХБН, включени в програма на хемодиализа Копропорфирин

 

Намаление

  • Кръвоизливни анемии
  • Бъбречни заболявания
  • Ендемична нефропатия
  • Protoporphyria erithropetica и coproporphyria erithropetica липсват промени в отделянето на порфирини

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари