Биологични константи

Процеси осигуряващи функционалната способност на бъбреците и основни методи за оценката им

Процес Метод за оценка
Гломерулна филтрация Клирънс на инулина (Cin)
Бъбречен плазмоток Клирънс на ρ-аминохипуровата киселина (СРАН
Тубулна реабсоебация Максимален транспорт на глюкозата (TmG)
Тубулна секреция Максимален транспорт на РАН (Т5РАН)
Противотоков механизъм Осмотична концентрация
Транспорт на осмотично свободната вода (ТН2О)
Синтез Ренин, еритропетин, простагландини

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари