Биологични константи

Плеврални изливи

Честота у нас - 23,3 на 100 000 от населението. При мъжете - 28,8, а при жените - 17,0 на 100 000. С възрастта зачестяват, като между 70 и 79 г. честотата им е най-голяма - 28,9 %.

Биологично плевралните изливи се делят на:

 • пневмонични - 34,90 % 
 • белодробни тромбемболии - 5,54 %
 • неопластични - 29,79 %
 • ревматични - 4,29 %
 • туберкулозни - 15,23 %
 • застойни - 2,35 % 

Туберкулозните изливи за периода 1958 - 1978 г. са намалели от 44,0 на 4,2 на 100 000 души от населението. Мъже/жени - 1,48/1,00. Най-чести са във възрастовата група 40 - 49 г. (до 39 г. са 41,3 %, а над 40 г. - 58,7 %).

Химичен състав на плевралните изливи

Общ белтък - под 30 g/l - трансудат; над 40 g/l - ексудат. Над 50 g/l се срещат само туберкулозни изливи.

Оросомукоид - над 1,2 g/l 

α1-антитрипсин - над 3,60 g/l 

β-макроглобулин - над 1,45 g/l 

Церулоплазмин - при туберкулозни изливи най-високи стойности, над 380 g/l 

β-липопротеин - при туберкулозни изливи най-високи стойности, но под 28 ФЕ

С-реактивен белтък - най-високи стойности се срещат при туберкулозни и други възпалителни изливи

Общи масти - при туберкулозни изливи най-високи стойности, до 4,00 g/l

рН, РСO2 и РO2 имат диференциалнодиагностична стойност между неопластични и възпалителни изливи.

 

Изливи pH PCO2 PO3
Неопластични Над 7,30 Над 6,66 кРа -
Възпалителни Под 7,30 Над 6,66 кРа под 5,33 кРа (ТБК)

Хлориди - ниво под 28,2 mmol/l при пневмоничии изливи

Билирубин - над 34 μmol/l изключва туберкулозен излив

Урея - ниски стойности под 5 mmol/l ce срещат предимно при туберкулозни изливи.

Туберкулозните изливи се характеризират със:

 • общ белтък 50 и над 50 g/l
 • церулоплазмин над 380 mg/l
 • β-липопротеин под 26 ФЕ
 • наличие на С-реактивен белтък
 • общи масти над 4,00 g/l
 • билирубин под 34 mmol/l
 • урея под 5,0 mmol/l

 Пневмоничните изливи дават:

 • оросомукоид над 1,20 g/l
 • α1-антитрипсин над 3,60 g/l 
 • α2-макроглобулин над 1,45 g/l
 • наличие на С-реактивен белтък
 • рН под 7,30
 • РС02 над 6,65 kPa
 • хлориди под 28,2 mmol/l

Неопластичните изливи (без разлика първични или метастатични) показват:

 • рН над 7,30
 • РСО2 над 6,66 kPa
 • С-реактивен белтък липсва

Трансудатите се характерпзират със:

 • общ белтък под 30 g/l
 • ниски стойности на гликопротеин
 • липса на С-реактивен белтък
 • рН над 7,40
 • РСO2 под.5,33 kPa
 • РО2 над 9,33 кРа

Възпалителните изливи имат по-високо ниво на IgG и IgM.

Пневмоничните изливи имат най-високо ниво на имунни комплекси.

Цитологично могат да се намерят: еритроцити (хеморагични), неутрофили, лимфоцити, еозинофили, мезотелни и неопластичии клетки, като всеки цитологичен тип има диагностично значение.

Бактериологично изследване при пневмонични изливи: Gram (+) причинители в 30,9 %, Gram (—) в 22,7 %, смесени в 25,0 %, небактериални в 22,5 % .

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари