Биологични константи

Периферно съпротивление

Периферно артериално съпротивление на съдовете (ПАС)

ПАС = 80(ср. н. Ао - ср. н. ДП) / минутен обем

Където:

  • ср. н. Ао - средно аортно налягане
  • ср. н. ДП - средно налягане в дясното предсърдие

Нормалните стойности на ПАС варират около 202 N/s/cm-5 (1130 +/- 178 din.s. cm-5 ).

Съпротивление на белодробните артериални съдове

БАС = 80(ср. н. БА - ср. н. ЛП) / минутен обем

Където:

  • ср. н. БА - средно артериално налягане в белодробната артерия
  • ср. н. ЛП - средно налягане в лявото предсърдие

Нормалните стойности за общото белодробно съпротивление на съдовете варират около 11 N/s/cm-5 (67 +/- 23 din. s. cm-5).

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари