Биологични константи

Периферно съпротивление

Периферно артериално съпротивление на съдовете (ПАС)

ПАС = 80(ср. н. Ао - ср. н. ДП) / минутен обем

Където:

  • ср. н. Ао - средно аортно налягане
  • ср. н. ДП - средно налягане в дясното предсърдие

Нормалните стойности на ПАС варират около 202 N/s/cm-5 (1130 +/- 178 din.s. cm-5 ).

Съпротивление на белодробните артериални съдове

БАС = 80(ср. н. БА - ср. н. ЛП) / минутен обем

Където:

  • ср. н. БА - средно артериално налягане в белодробната артерия
  • ср. н. ЛП - средно налягане в лявото предсърдие

Нормалните стойности за общото белодробно съпротивление на съдовете варират около 11 N/s/cm-5 (67 +/- 23 din. s. cm-5).

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!