Биологични константи

Общ холестерол

mmol/l (mmol/l x 38,67 = mg/dl, mg/dl x 0,02585 = mmol/l)

Възраст Пол Брой 95% граници Метод

Използвани съкращения за означение на методите:
E – ензимен метод
ХИМ - химичен

Пъпна връв м + ж 139 1,55 - 2,64 Е
До 2 дни м + ж 149 1,24 - 3,21 Е
Новородени м + ж - 1,3 - 3,1 -
1 - 2 год. м + ж - 2,6 - 5,2 -
3 - 20 год. м + ж - 3,1 - 6,5 -
20 - 40 год. м + ж - 3,4 - 7,2 -
40 - 60 год. м + ж - 3,9 - 8,3 -
Над 60 год. м + ж - Противоречиви -
18 - 25 год. м + ж 261 2,69 - 7,47 Е
18 - 25 год. м + ж 141 2,77 - 6,83 Е
20 -44 год. (менструиращи) ж 600 3,05 - 6,26 ХИМ
20 - 44 год. (неменструиращи) ж 42 2,30 - 7,47 ХИМ
45 - 65 год. (неменструиращи) ж 370 3,67 - 8,22 ХИМ
25 - 85 год. м 127 3,27 - 7,97 Е
19 - 50 год. м - 2,66 - 7,87 Е
Над 50 год. м - 4,01 - 7,63 Е
30 - 62 год. м 110 4,73 - 6,36 Е
27 - 53 год. м 133 4,47 - 6,08 Е
Възрастни м + ж 25 3,57 - 7,71 Е
Възрастни м + ж 89 3,00 - 7,55 ХИМ
30 - 56 год. м + ж 50 2,51 - 5,69 ХИМ
Възрастни м + ж 146 3,23 - 7,23 ХИМ
25 - 44 год. м + ж 45 3,14 - 6,64 Е
45 - 59 год. м + ж 44 2,53 - 7,75 Е
60 - 79 год. м + ж 24 3,74 - 7,95 Е
Обобщени данни м + ж - 3,10 - 5,69 Е
Обобщени данни м + ж - 3,10 - 6,72 Е
75 - 89 год. м 24 4,71  ХИМ 
75 - 89 год. ж 28 5,64 След екстракция
90 - 105 год. м 36 4,76 След екстракция
90 - 105 год. ж 32 5,76 След екстракция

Различията са достоверни no отношение на възраст, но не и по пол (Westet al., 1984).

Промяната с възрастта за 62 г. ( Δ62 = l,57 mmol/l) e  достоверна и клинично значима (Owen et al., 1983).

Интериндивидуалната вариабилност за 6 мес. при 20 здрави (116 изследвания на всеки) е 86 % (4,1 - 7,6 mmol/l) (Raun et al., 1982).

Статистическата норма за холестерола се смята за висока и не се покрива с показателя за здраве, защото част от контингента носи риск за атеросклероза далеч под горната статистическа граница. Критерий за здраве трябва да е средно холестерол 4,65 mmol/l c горна граница 5,43 mmol/l (Carleton, 1983).

 

Съдържание на холестерол в HDL, mmol/l
Възраст Пол Брой 95% граници Метод

Използвани съкращения за означение на методите:
E – ензимен метод
ХИМ - химичен

20 - 44 ж 642 0,65 - 2,20 ХИМ
45 - 65 ж 370 0,78 - 2,35 ХИМ
75 - 89 м 36 1,34 ХИМ с преципитация
75 - 89 ж 40 1,58 ХИМ
90 - 105 м 24 1,51 ХИМ
90 - 105 м 20 1,67 ХИМ
25 - 79 м 56 0,443 - 2,05 Е с преципитация
25 - 79 ж 67 0,610 - 2,51 Е с преципитация

 

Холестерол в HDL (mmol/l, 90%граници)
Възраст Мъже (3546) Жени (3382)
5 - 9 год. 0,98 - 1,91 0,93 - 0,89
10 - 14 год. 0,96 - 1,91 0,96 - 1,81
15 - 19 год. 0,76 - 1,63 0,91 - 1,91
20 - 24 год. 0,76 - 1,63 0,85 - 2,04
25 - 29 год. 0,80 - 1,63 0,96 - 2,15
30 - 34 год. 0,72 - 1,63 0,93 - 1,99
35 - 39 год. 0,75 - 1,60 0,88 - 2,12
40 - 44 год. 0,70 - 1,73 0,88 - 2,28
45 - 49 год. 0,76 - 1,66 0,88 - 2,25
50 - 54 год. 0,72 - 1,63 0,96 - 2,35
55 - 59 год. 0,72 - 1,74 0,96 - 2,38
60 - 64 год. 0,76 - 1,91 0,98 - 2,38
65 - 69 год. 0,76 - 2,02 0,91 - 2,53
70 и повече 0,80 - 1,94 0,85 - 2,38

Холестеролът в HDL не показва възрастова зависимост, а само полова (при жени е по-висок) (West et al., 1984).

 

Съдържание на холестерол в LDL, mmol/l
Възраст Пол Брой 95% граници Метод

Използвани съкращения за означение на методите:
E – ензимен метод

25 - 44 год. м 23 1,33 - 5,29 Е с изчисления
25 - 44 год. ж 20 1,22 - 3,85 Е с изчисления
45 - 59 год. м 15 1,42 - 4,79 Е с изчисления
45 - 59 год. ж 24 0,58 - 5,42 Е с изчисления
60 - 79 год. м 15 1,00 - 6,04 Е с изчисления
60 - 79 год. ж 18 1,60 - 5,49 Е с изчисления

 

Увеличение - хиперхолестеролемия

 • Физиологично
  • продължително обилно хранене с яйца, мас, масло, сметана
  • гладуване (в началото)
  • бременност
 • Заболявания на черния дроб
  • обтурационен иктер
  • билиарна фистула
  • остра жълта атрофия
  • интоксикация с хлороформ, арсенови препарати, фосфор, тетрахлорвъглерод
  • хепатит (понякога)
  • наркоза с етер
  • запушване на d. choledochus
  • холелитиаза
 • Инфекциозни заболявания
  • коремен тиф
  • пневмонии
  • жълта треска
 • Ендокринно-обменни заболявания
  • първични хиперлипопротеинемии (тип II а, II б, III и V no Fredrickson - Lees)
  • захарен диабет
  • интра- и екстрахепатална холестаза
  • след хирургично лечение на щитовидната жлеза (понякога)
  • хипотиреоидизъм, миседем (при деца)
  • след продължително свръхдозиране на тиоурацилови препарати
  • болест на Gaucher (цереброзидоза - керазиноза)
  • болест на Niemann - Pick (с фингомиелоза)
  • болест на von Gierke (гликогеноза)
  • болест на Тау - Sachs и Pfaundler - Hurler (ганглиозидоза)
  • синдром на Teutschlender
 • Билиарна цироза
  • първична мултиплена ксантоматоза
  • алкохолизъм
 • Заболявания на бъбреците
  • липоидна нефроза
  • амилоидна нефроза
  • хроничен нефрит (нефротичен тип)
 • Други нефротични синдроми
 • Други заболявания и състояния
  • първите дни след кръвозагуба
  • хипертонична болест (понякога)
  • атеросклероза (понякога)
  • Osteoarthritis hypertrophicans
  • хиповитаминоза A
  • цьолиакия при деца
  • частична резекция на панкреаса
  • Psoriasis

Намаление - хипохолестеролемия

 • Физиологично
  • при новороденото
  • по време на менструация
 • Заболявания на черния дроб
  • вирусен хепатит
  • терминални стадии на цироза
  • остра, подостра и хронична дифузна некроза на черния дроб
  • Заболявания на храносмилателната система
  • остър панкреатит
  • илеус
  • цьолиакия
  • спру
  • стеаторея
 • Белодробна кавернозна туберкулоза
 • Заболявания на бъбреците и пикочните пътища
  • терминален стадий на хроничен нефрит (нефротичен тип)
  • обтурация на пикочните пътища
  • простатна хипертрофия с обтурация
 • Ендокринно-обменни заболявания
  • болестна Whipple (интестинална липодистрофия)
  • тиреотоксикоза
  • лечение с тиреоидни препарати
  • консумативни заболявания и синдроми
  • тежко гладуване с отоци
  • недоимъчно хранене
  • улцерирали тумори
  • някои остри инфекциозни болести
  • малабсорбционен и малдигестивен синдром
 • Сърдечно-съдови заболявания
  • атеросклероза (терминален стадий)
  • кардиачна цироза
  • Endocarditis lenta
 • Заболязачия на Ц.Н.С.
  • шизофрения
  • епилептичен припадък
  • полиневрит прн недохранване

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари