Биологични константи

Обем на циркулиращата кръв (ОЦК)

ОЦК = (I x 0.91) : A

Където:

 • I – обща активност на маркиран с 131J човешки серумен албумин, въведен в организма (imp/min);
 • A – активността на 1 ml пълноценна кръв (imp/min).

Индивидуална норма: 13 – 20%; 67 – 85 ml/kg т.м.

ОЦК (ml/kg т.м.) = 71.7 + В - (T + 100)

Където:

 • В – ръст (cm);
 • Т – телесна маса (kg);
 • 71.7 – обемен индекс.
Обем на циркулиращата кръв и извънклетъчните течности в зависимост от пола, телесната маса и площта на повърхността на тялото
Телесна маса (kg) Повърхност на тялото (m2) Обем на циркулиращата кръв (l) Обем на извънклетъчните течности (l)
мъже жени
40 1.29 3.4 3.4 9.6
45 1.39 4.05 3.65 10.7
50 1.50 4.35 3.90 11.8
55 1.59 4.70 4.23 13.0
60 1.69 5.05 4.52 14.1
65 1.78 5.35 4.87 15.3
70 1.87 5.70 5.20 16.3
75 1.96 6.05 5.50 17.8
80 2.05 6.35 5.85 18.9
85 2.13 6.70 6.20 20.1
90 2.22 7.05 6.50 21.3
95 2.29 7.35 6.85 22.2
100 2.37 7.70 7.20 23.2
Абсолютен обем на пълна кръв и плазма
  Новородени Кърмачета Деца Възрастни
Кръв 350 ml 360 – 480 ml 850 – 1300 ml 56 – 87 ml/kg
Плазма 180 ml 210 – 270 ml 500 – 750 ml 30 – 52 ml/kg

Изменения в обема на цялостната кръв

Увеличение обема на цялостната кръв

 • При бременни (средно с около 30%)
 • Водна интоксикация при инсипиден диабет
 • Непосредствено след инжектиране на хипертонични разтвори от глюкоза и натриев хлорид при болни с отоци
 • При спортисти (успоредно с увеличение на мускулната маса)
 • Erythraemia
 • Хронични левкози – при развитие на анемичен синдром
 • Есенциална хипертония
 • Болест на Raymond
 • Облитериращ тромбангиит
 • Хипертиреоидизъм
 • Нефротичен синдром
 • Сърдечна декомпенсация

Намаление обема на цялостната кръв

 • Шокови състояния
 • Непосредствено след тежък кръвоизлив
 • Продължително ограничаване в поемането на течности
 • Ексцесивна загуба на вода при:
  • повръщане
  • силна диуреза
  • обилни изпотявания
  • диарии
  • чревна фистула
  • панкреатична и билиарна фистула
 • Висока температура на околната среда
 • Надбъбречна недостатъчност при болестта на Addison
 • Напреднали форми на диабет
 • Хипертермични състояния (от инфекциозен или централен произход)
 • Ацидоза
 • При много пълни хора
 • При много слаби хора
 • Изразени хронични анемии
 • Пернициозна анемия
 • Хемолитична жълтеница
 • Етерна наркоза
 • Уремия

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари