Биологични константи

Нормални стойности на белодробния еластанс

Белодробен еластанс при умерена вентилация: 0,68 ± 0,16 kPa (6,60 +/- 1,56 cm Н2O)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари