Биологични константи

Мед

μmol/l, (μmol/L x 6,3532 = mg/dl, μg/dl x 0,1574 μmol/l)

Възраст Пол Брой 95% граници Метод

* Широки граници
** Тесни граници
Използвани съкращения за означение на методите:
АСС - атомноабсорбционна спектрофотометрия
ПРЕ - протонова рентгенова емисия 

Пъпна връв м + ж 21 2,5 - 7,5 ПРЕ
Ранна бременност ж 12 10,5 - 29,4 ПРЕ
Късна бременност ж 8 15,7 - 41,6 ПРЕ
25 - 79 год. м 56 7,8 - 25,5 АСС
25 - 79 год. ж 67 7,0 - 37,4 АСС
30 - 56 год. м + ж 30 15,7 - 40,3 АСС
Възрастни м 25 10,6 - 21,8 -
Възрастни ж 21 8,6 - 26,4 -
Обобщени данни м - 11,0 - 22,0 -
Обобщени данни ж - 13,4 - 24,4 -
Обобщени данни м + ж - 7,9 - 24,5* -
Обобщени данни м + ж - 13,4 - 21,1** -
Обобщени данни м + ж - 16,0 - 31,0 АСС
Обобщени данни м - 12,3 - 22,4 АСС
Обобщени данни ж - 13,2 - 24,6 АСС

Мед в еритроцитите се съдържа 8,6 - 12,2 μmol/kg еритроцитна маса за мъже и 7,2 - 13,6 μmol/kg еритроцитна маса за жени (Brown et al., 1982).

Увеличение - хиперкуприемия

 • Малигнени тумори (метастази)
 • Малигнен меланом
 • Хемохроматоза
 • Отравяне с меден сулфат
 • Малигнени хемопатии (Т-левкози)
 • Малигнени лимфоми
 • Анемия (железодифицитна, мегалобластна на бременната, витамин В12 недоимъчна, костномозъчна хилоплазия)
 • Колагенози
 • Остри и хронични инфекциозни заболявания
 • Лечение с естроген
 • Циротични процеси на различни органи и системи
 • Вирусен хепатит
 • Цироза на черния дроб
 • Хипо- и хипертиреоидизъм

Намаление - хипокуприемия

 • Кърмачета, хранени само с млечни продукти
 • Хипопротеинемични състояния
 • Идиопатична хинопротеинемия
 • Болест на Wilson (хепато-лентнкуларна дегенерация)
 • Чревна лезия —смутена реаорбция
 • Kwashiorkor
 • Макроцитна анемия
 • Нефротичен синдром

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари