Биологични константи

Количество на кръвта

Формули за предвиденото количество кръв у възрастните:

  • Кръвен обем (ml) = 43W + 52Н - 6250
  • Плазмен обем (ml) = 20W + 29Н - 3250

Където:

  • W – телесна маса (kg);
  • Н – височина (cm).
Количество кръв (ml/kg телесна маса)
Мъже Жени Метод
76 ± 8 68 ± 6 Т-1824
69 64.4 32P
61.5 ± 8.6 58.9 ± 4.9 51Cr
Съдово разпределение на наличното количество кръв
Съдове %
Големи съдове 20
Малки вени, венули 26
Големи артерии 8
Малки артерии 5
Артериоли 2
Капиляри 4
Сърце и белодробни съдове 25
Вместимост на кръвните депа
Черен дроб до 20%
Бял дроб до 20 %
Кожни съдове до 8%
Абдоминални вени до 7%
Далак до 5 %

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари