Биологични константи

Капиляри

Дебелина на стената: 0,02 μm 

Просвет:

  • Средно: 7 - 15 μm
  • В ретината и мускулите: 5 - 6 μm
  • В костния мозък и черния дроб: 10 - 20 μm
  • В белия дроб: 60 - 70 μm

Дължина: 0,5 (0,3 - 0,7) mm

Налягане:

  • артериален край: 4,7 +/- 1,7 кРа (35 +/- 13 mmHg) 
  • венозен край: 2 +/- 0,4 кРа (15 +/- 3 mmHg)

Скорост на кръвния ток: 0,5 mm/s

Общ брой на капилярите: около 1 - 1,5 млрд.

Обща повърхност на ендотела: около 6000 m2 

Максимално разстояние от дадена клетка в организма до изхранващия я капиляр: 50 μm 

Капилярна резистентност: Нараства линейно от раждането до 15-годишна възраст, след което се поддържа на едно ниво с незначително спадане в старческата възраст.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари