Биологични константи

Физико-химична характеристика на кръвта

Относителна плътност (D425) или специфично тегло - мъже
Кръв Плазма Еритроцити
1,054 - 1,059 1,024 1,093
Относителна плътност (D425) или специфично тегло - жени
Кръв Плазма Еритроцити
1,053 - 1,057 1,024 1,093

 

Възрастови особености на относителното тегло
Възраст Относително тегло Възраст Относително тегло
Новородено 1,060 - 1,080 4 - 6 год. 1,057
2 - 4 мес. 1,005 6 - 8 год. 1,062
4 - 6 мес. 1,057 8 - 10 год. 1,059
6 - 10 мес. 1,056 10 - 12 год. 1,061
10 - 18 мес. 1,058 12 - 14 год. 1,062

*Вода в кръвната плазма: средно 4,4 - 5,0% от телесната маса

 

Относителен вискозитет (при 180С) - мъже
(коефициент на вътрешно триене спрямо дестилирана вода)
Кръв Плазма Серум
3,4 - 5,7 1,7 - 2,2 1,4 - 1,9
Относителен вискозитет (при 180С) - жени
(коефициент на вътрешно триене спрямо дестилирана вода)
Кръв Плазма Серум
3,7 - 4,9 1,7 - 2,2 1,4 - 1,9

 

Възрастови особености на визскозитета на кръвта mm2/s
Възраст Вискозитет Възраст Вискозитет
3 - 5 дни 14,8 - 10,0 1 - 3 год. 4,57 (3,6 - 5,7)
5 - 6 дни 8,6 3 - 15 год. 4,61 (3,5 - 5,8)
1 мес. до 1 год. 4,6 (308 - 5,4)    

 

Динамичен вискозитет (37C) mPa/s
Възраст Кръв Серум
Новородени 5,5 (3,3 - 7,7) -
Възрастни мъже 4,6 (3,6 - 5,6) 1,12
Възрастни жени 3,9 (3,0 - 4,9) 1,05 - 1,18

 

Криоскопична депресия (А): 0,55С - 0,58С
Специфична топлина
(Досегашни единици cal/g, единици по SI kJ/kg)
Кръв Плазма Еритроцити
3.64 +/- 0.87 3.93 +/- 0.94 3.22 +/- 0.77

 

Повърхностно напрежение на серум

При 18 °С: 57 - 58 mN/rn (dyn/cm - досегашни единици)

При 38 °С: 46 - 47 mN/m (dyn/cm - досегашни единици)

Електропроводимост на серум: При 37 °С: 6,3*10 - SQ

Диелектрична константа: 85

Показател за пречупване на серум

При стайна температура: 1,3459 - 1,3518

Осмотично налягане на серум: 660 кРа (-4,5 кТоrr -5,51 atm)

Колоидо-осмотично (онкотично) налягане: 2,75—4,71 кРa (20,6—35,3 mmHg)

Изменение на количеството вода в плазмата

Увеличение

 • Предозиране на инфузионни течности
 • Водна интоксикация при инсипиден диабет
 • Надбъбречна хиперфункция
 • Хипералдостеронизъм от различно естество
 • Бъбречни заболявания с олигурия и отоци
 • Токсикози на бременността
 • Инфекциозен хепатит
 • Цироза на черния дроб

Намаление

 • Обилни изпотявания
 • Висока околна температура
 • Хипертермия от централен или инфекциозен произход
 • Обширни изгаряния на кожата
 • Продължителни повръщания
 • Тежки диарии
 • Тежко гладуване
 • Токсикози
 • Холериформени диарии
 • Холера
 • Серозни изливи в червата при шок
 • Чревна, панкреатична или билиарна фистула
 • Пилорна стеноза
 • Улцерозен колит
 • Промени в рН на кръвта, ацидози
 • Диабетна ацидоза
 • Смущения в разпределеинето на електролитите
 • Хроничен гломерулонефрит в напреднал стадий
 • Уремия
 • Извънредно голяма диуреза (предозиране на диуретици)
 • Енцефалити
 • Булбарен полиомиелит
 • Туберкулозен менингит
 • Мозъчен кръвоизлив
 • Метастази в мозъка
 • Надбъбречна недостатъчност (болест нa Addison)

Изменение във вискозатета на кръвта

Увеличение

 • Дрепаноцитна анемия
 • Erythraemia vera
 • Полиглобулия
 • Почти при всички жълтеници
 • Сърдечни декомпенсации 
 • Състояния на дехидратация и хемоконцентрация
 • Хипертонична болест
 • Старческа гангрена
 • Левкози
 • Пневмония
 • Диабет (невинаги)
 • Трансфузия на цялостна кръв

Намаление

 • При по-голяма част от анемиите (съответно на намалення брой еритроцити)
 • След преливане на плазма и плазмозаместители
 • Подкожни нли венозни инфузии с физиологични разтвори
 • Отоци
 • Поемане на много течности (преходно)
 • Бременност (леко през късните месеци)
 • Понижено съдържание нa C02 в кръвта

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари