Биологични константи

Фибриндеградационни продукти (ФДП)

Има различни методи за изследването им: имунологични - имунодифузионни, латексов и хемаглутинационен инхибиторен тест (за рутинната лабораторна работа). Референтни стойности: 2,1 ± 7,7 mg/l.

Повишени стойности на ФДП в серума се срещат при много заболявания - неоплазми, ДИК-синдром, активирана фибринолиза, оклузивни съдови заболявания, тромбоемболични заболявания, чернодробни заболявания, акушеро-гинекологични състояния и заболявания, малигнени хемопатии - левкози, инфекциозни заболявания и още много други.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари