Биологични константи

Дуоденум (дванадесетопръстник)

Дължина: 20 - 30 cm. Ampulla Vateri на 10 cm от пилора

рН на дуоденалното съдържимо: 4,7 - 6,6 (5,7 - 8,6)

Физични и физикохимични свойства на жлъчното съдържание в дуиденума при здрави пациенти
Показатели Жлъчка А Жлъчка В (мехурна) Жлъчка С (чернодробна)
  златистожълта тъмнокафява светложълта
Сух остатък, % 1,68 (1,37 - 2,18) 6,85 (5,15 - 8,58) 2,1 (1,36 - 2,79)
Относително тегло 1,08 (1,007 - 1,010) 1,028 (1,020 - 1,037) 1,014 (1,007 - 1,014)
рН 7,47 (7,2 - 7,26) 7,54 (7,33 - 7,78) 7,71 (7,46 - 8,04)
Коефициент на пречупване 21,1 (19,5 - 22,5) 43,0 (34,5 - 49,6) 23,2 (21,0 - 26,5)
Повърхностно напрежение 60 (56 - 64) 57 (54 - 67) 56 (51 - 59)
Гъстота 1,16 (1,12 - 1,24) 1,42 (1,29 - 1,53) 1,14 (1,1 - 1,19)
Алкален резерв 3,39 (27,2 - 58,6) 45,0 (25,2 - 67,4) 48,9 (23,8 - 71,8)

 

Жлъчни киселини  

  • в чернодробна жлъчка: 0,6 - 1,4 g/100 ml
  • в мехурна жлъчка: 0 - 6,5 g/100 ml
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!