Биологични константи

Дихателен въздух

304 (170 - 580) ml

Възрастова обусловеност на дихателния въздух
Възраст Дихателен въздух, ml
Новородено 11,5
2 мес. 30,0
4 мес. 43,0
6 мес. 54
8 мес. 56
12 мес. 70
18 мес. 80
2 год. 86
4 год. 121
6 год. 156
8 год. 170
10 год. 230
12 год. 260
14 год. 300
16 год. 400

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари