Биологични константи

Дихателен въздух

304 (170 - 580) ml

Възрастова обусловеност на дихателния въздух
Възраст Дихателен въздух, ml
Новородено 11,5
2 мес. 30,0
4 мес. 43,0
6 мес. 54
8 мес. 56
12 мес. 70
18 мес. 80
2 год. 86
4 год. 121
6 год. 156
8 год. 170
10 год. 230
12 год. 260
14 год. 300
16 год. 400
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!