Биологични константи

Дебело черво


Дължина

  • обща: 120 - 170 cm
  • caecum: 12 - 20 cm
  • appendix: 7 - 15 cm
  • colon ascendens: 20 cm
  • colon transversum: 40 - 50 cm
  • colon descendens: 25 - 30 cm
  • colon sigmoideum: 40 cm
  • rectum: 12 - 15 (20) cm

 

 

 

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!