Биологични константи

Дебелина на хрущялните плочки между епифизарните костни ядра и метафизите

Дебелина на хрущялните плочки между епифизарните костни ядра и метафизите – m (mm)
Кост Дясно Ляво
Humerus 3.20 3.08
Femur 1.48 1.45
Tibia 1.37 1.25
Дебелина на хрущялните плочки между епифизарните костни ядра и метафизите – S (mm)
Кост Дясно Ляво
Humerus 0.85 0.99
Femur 0.59 0.58
Tibia 0.56 0.57
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!