Биологични константи

Билирубин в серума

Нормално

  • директен (конюгиран) билирубин - до 5,13 μmol/l
  • индиректен (неконюгиран) билирубин - до 17,1 μmol/l
Основни функционални чернодробни проби
Екскретирано вещество Количество вещество и приложение Нормална стойнист
Бромсулфалеин 5 mg/kg т.м. - интравенозно Задръжка в кръвта до 5% след 45 мин.
Билирубин (клирънс) 1 mg/kg т.м. - интравенозно Задръжка в кръвта под 5% - 4-тия час
Ацорубин S 4 ml 1% разтвор - интравенозно 10 - 12% за по-малко от 3 h

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари