Биологични константи

Билирубин в серума

Нормално

  • директен (конюгиран) билирубин - до 5,13 μmol/l
  • индиректен (неконюгиран) билирубин - до 17,1 μmol/l
Основни функционални чернодробни проби
Екскретирано вещество Количество вещество и приложение Нормална стойнист
Бромсулфалеин 5 mg/kg т.м. - интравенозно Задръжка в кръвта до 5% след 45 мин.
Билирубин (клирънс) 1 mg/kg т.м. - интравенозно Задръжка в кръвта под 5% - 4-тия час
Ацорубин S 4 ml 1% разтвор - интравенозно 10 - 12% за по-малко от 3 h

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари