Биологични константи

Билирубин

μimol/l (μmol/l x 0,05848 = mg/dl, mg/dl x l7,l = μmol/l)

Възраст Пол Брой 95% граници Метод

* Глюкурониран
** Неглюкурониран
Използвани съкращения за означение на методите:
ДЙГ – диацо, Йедрашек и Гроф

Пъпна връв м + ж 139 14 - 445 ДЙГ
До 2 дни м + ж 149 50 - 142 ДЙГ
1 ден - 14 год. м + ж 2099 до края на първия месец
е над този на възрастни
ДЙГ
18 - 25 год. м + ж 261 5,0 - 41,0 ДЙГ
18 - 25 год. м 116 1,7 - 32,5 ДЙГ
18 - 25 год. ж 25 1,7 - 22,2 ДЙГ
25 - 85 год. м 127 1,7 - 29,1 ДЙГ
25 - 85 год. ж 127 1,0 - 5,1* ДЙГ
Възрастни м 66 5,1 - 22,2 ДЙГ
Възрастни ж 58 3,4 - 20,5 ДЙГ
Обобщени данни м + ж - под 25,6 -
Обобщени данни м + ж - под 6,0* -
1 ден м + ж - под 100 -
3 - 5 дни м + ж - под 200 -
до 7 дни м + ж - под 170 -
до 10 дни м + ж - под 70 -
до 30 дни м + ж - под 30 -
Възрастни м + ж - под 17 -
Възрастни м + ж - 8,6 - 17,1 -
Възрастни м + ж - 1,7 - 17,1 -
Възрастни м + ж - 3,0 - 15,0** -
Възрастни м + ж - под 3,0* -
Възрастни м + ж - под 13,7 -

При хронични алкохолици е покачен, a при пушачи е намален (Chau-Yenng et al., 1981).

При жени е достоверно по-нисък (Boyd et al., 1983).

След пробягване на 20 km от тренирани бегачи се покачва с 2 μmol/I (Priest et al., 1982).

Увеличение - хипербилирубинемия

Предимно увеличение на свободния (неконюгирания) бнлирубин

Хемолитични състояния

 • Icterus neonatorum
 • Посттрансфузионни хемолизи
 • Обширни изгаряния
 • Фамилна хипербилирубинемия
 • Хемолитични анемии - болест на Cooleu, болест на Marchiafava - Michel
 • Хемолизи при инфекции със стафилококи, пневмококи, клостридиум, бартонела
 • Ензимопатии
 • Фавизъм
 • Хиперспленизъм
 • Обилни мозъчни кръвоизливи, абдоминалии, големи хеморагични ексудати, белодробен инфаркт
 • Отравяния с арсен, фенилхидрацин, толуол, ацетанилид, сулфонамиди, динитробензол, анилин, бензол, феноли, нитрити, никотинова киселина
 • Малария (чернопикочна треска)
 • Ухапвания от змии
 • Наследствени нехемолитични, необструктивни жълтеници
 • Синдром на Glider - Naijar
 • Синдром на Lucey - Driscoll
 • Синдром на Gilbert (конституционална хепатална дисфункция при вроден дефект на глюкуронилтрансферазата)
 • Юзенилна жълтеница на Meulenracht

Предимно увеличение на свързания (конюгирания) билирубин

 • Хепатоцелуларни жълтеници
  • остра и подостра чернодробна некроза
  • еклампсия
  • вирусен хепатит
  • хепатална жълтеница
  • токсичен хепатит при други заболявания - пневмонии, туберкулоза, дизентерия, коремен тиф, паратиф, възвратен тиф, малария, стафилококови и стрептококови иифекции, чернодробен луес
 • Облъчване на черния дроб с рентгенови лъчи, радиеви лъчи, изотопи
  • субхепатална билиарна обструкция
  • чернодробна цироза
  • жълтеница пря ннфекцнозни и други заболязання: жълта треска, инфекцнозна мононуклеоза, болест на Weil, болест на Васильов, диабет, хипертиреоидизъм
  • огравяння с фосфорорганични съединения, транквилизанти, хлороформ, тетрахлорвъглерод, тринитротолуол, нитрофуран н др.
 • Механична жълтеница
  • вродени и придобити стриктури на жлъчните пътища
  • холангити
  • холелитиаза
  • абсцес на черния дроб
  • тумори на жлъчните пътища
  • тумори на черния дроб
  • тумори на коремната кухина
  • лимфоми
  • заболявания на панкреаса: панкреатити, кисти, литиаза на панкреатичните пътища, тумори на жлезата и пътищата
 • Холестатична жълтеннца
  • с характер на обструктнвна жълтеница, но без установена пречка

Намаление - хипобилирубинемия

 • Непосредствено и в първите часове след хранене
 • Апластична анемия (понякога)
 • Вторични анемии (при нефрити и малигнени тумори)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари