Биологични константи

Базална и стимулирана секреция на стомашен сок

Група Базална Стимулирана Стимулация
(доза за 1 кг. телесна маса)

Изчисление на 
стимулираната секреция

BVO - обем на стомашния сок за 1 h при базални условия (нестимулиран)
MVO - за 1 h след максимална стимулация
PVO - след макснмална стимулация за две пследователни 15 - минутни порции или за 20-минутни порции с най-висока секрецмя за 1 h
PHR - след максимална стимулация в 4 последователнн 15-минутни порции в най-висска киселинна секреция
  x s x s    
Възрастни 79,7 37,9 194 52 24 μg хистамин-хидрохлорид/h в трайна интревенозна инфузия PHR
Възрастни 96,6 25,8 190 - 6 μg пентагастрин подкожно MVO
Възрастни - - 219 35,1 6 μg пентагастрин подкожно PVO
Мъже 68,5 28,2 210 51,3 2 mg бетазол интрамусколно PHR
Жени 58,6 28,2 157 41,5 2 mg бетазол интрамусколно PHR
Деца 1 - 2 год. 29 10 - 48 46 25 - 93 40 μg кисел хистаминфосфат подкожно MVO
Деца 2 -12 год.
(стойности за 1 кг. телесна маса)
1,82 0,60 3,85 0,83 6 μg пентагастрин подкожно MVO
Деца 2 -12 год.
(стойности за 1 кг. телесна маса)
- - 4,57 0,87 6 μg пентагастрин подкожно PVO

 

Концентрация на водорода и хлоридите в стомашния сок, mml/l
Лица Н+ Cl- Стимулация (дозиа за 1 кг. т.м.)
  Базална Стимулирана Базална Стимулирана  
x s x s x s x s
Деца (6,5 - 14 год.) 16 - 88 - 95 - 142 - 6 μg пентагастрин подкожно
Възрастни 30 24 121 12 97 20 147 132 2 μg бетазол/h в трайна интравенозна инфузия
Възрастни 26,9 9,8 97,6 8,2 104 9,0 129 5,3 6 μg пентагастрин подкожно
Възрастни 39,9 17,7 102 20,3 107 25,1 140 25,1 24 μg хистаминхидрохлорид/h в трайна интравенозна инфузия

 

Съществуващо стойности на рН и солнокиселата секреция, mmol/l
pH HCl, mmol/l pH HCl, mmol/l pH HCl, mmol/l pH HCl, mmol/l
1,00 129,7 1,42 47,8 1,84 17,8 2,26 6,70
1,02 123,7 1,44 45,6 1,86 17,0 2,28 6,39
1,04 118,0 1,46 43,5 1,88 16,2 2,30 6,10
1,06 112,5 1,48 41,5 1,90 15,4 2,32 5,38
1,08 107,3 1,50 39,6 1,92 14,7 2,34 5,56
1,10 102,4 1,52 37,8 1,94 14,1 2,36 5,30
1,12 97,6 1,54 36,0 1,96 13,4 2,38 5,07
1,14 93,1 1,56 34,3 1,98 12,8 2,40 4,84
1,16 88,7 1,58 32,8 2,00 12,2 2,42 4,62
1,18 84,5 1,60 31,2 2,02 11,7 2,44 4,41
1,20 80,6 1,62 29,8 2,04 11,1 2,46 4,22
1,22 76,9 1,64 28,4 2,06 10,6 2,48 4,02
1,24 73,3 1,66 27,1 2,08 10,2 2,5 3,83
1,26 69,9 1,68 25,8 2,10 9,69 2,6 3,05
1,28 66,7 1,70 24,7 2,12 9,27 2,7 2,42
1,30 63,6 1,72 23,5 2,14 8,83 2,8 1,92
1,32 60,6 1,74 22,5 2,16 8,44 2,9 1,52
1,34 57,8 1,76 21,4 2,18 8,06 3,0 1,21
1,36 55,1 1,78 20,4 2,20 7,68 3,5 0,39
1,38 52,6 1,80 19,5 2,22 7,34 4 0,12
1,40 50,1 1,82 18,6 2,24 7,00 5 0,01

 

Пепсин - мол. маса 35 000. Различава се (no IUB):

  • пепсин (Е. С. 3.4.4.1.) (пепсин А, фундус пепсин)
  • пепсин В (Е. С. 3.4.4.2.) (парапепсин, желатиназа)
  • пепсин С (Е. С. 3.4.4.) (гастриксин, пилорус пепсин)
  • ренин (Е. С. 3.4.4.3.) (лабфермент)

Други съставки на стомашния сок:

  • вътрешен фактор на Castle - мол. маса
  • слуз (муцин): фукомуцпн и сиаломуцин
  • липаза (трибутираза) с рН opt = 5,5
Фракции на муцина в стомашния сок
Фракция g/l
Неразтворими субстанции 1,4
Преципитат от трихлороцетна киселина 1,0
Разтворими мукопротеини 0,5
Разтворена мукопротеаза 1,2

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари