Биологични константи

Бъбречен клирънс

Клирънс (clearence) на дадено вещество е обемът плазма, изразен в mm, който се отделя от веществото за единица време при преминаването му през бъбреците.

Изчислява се по формулата:

C = U * V / P

Където:

  • С - клирънс на изследваното вещество, ml/s
  • U -  концентрация на изследваното вещество в урината mg/100ml
  • V - диуреза ml/s
  • P - концентрация на изследваното вещество в плазмата mg/100ml

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари