Биологични константи

Амоняк

μmol/l (μmol/l x 1.7030 = μg/dl. μg/dl x 0.5872 = μmol/l)

Възраст Пол Брой 95% граници Метод

* Широки граници
** Тесни граници
Използвани съкращения за означение на методите:
ЙОХ – йонообменна хроматография
КМ - колориметрия

До 3 год. м + ж - 42 - 100 ЙСЕ
3 - 14 год. м + ж - 40 - 83 ЙСЕ
Възрастни м + ж - 22 - 70 ЙСЕ
Възрастни м + ж - 47 - 65 ЙСЕ
Възрастни м + ж - 53 - 140 ЙСЕ
Възрастни м + ж - 43 - 107 ЙСЕ
Възрастни м + ж - 6 - 88* ЙСЕ
Възрастни м + ж - 25 - 47** ЙСЕ

Увеличение

 • При новородени с иктер
 • Тежка чернодробна недостатъчност
  • остър хепатит
  • хепатална кома
  • портална цироза
 • Чернодробно увреждане, съчетано със:
  • кръвоизлив в гастро-интестиналния тракт
  • повишено ниво на уреята в кръвта
  • лечение с амониев хлорид
  • богата на белтъчини храна
  • хипервентилационна алкалоза
  • лечение с йонообменни смоли спрямо амониевия йон
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!