Биологични константи

Амоняк

μmol/l (μmol/l x 1.7030 = μg/dl. μg/dl x 0.5872 = μmol/l)

Възраст Пол Брой 95% граници Метод

* Широки граници
** Тесни граници
Използвани съкращения за означение на методите:
ЙОХ – йонообменна хроматография
КМ - колориметрия

До 3 год. м + ж - 42 - 100 ЙСЕ
3 - 14 год. м + ж - 40 - 83 ЙСЕ
Възрастни м + ж - 22 - 70 ЙСЕ
Възрастни м + ж - 47 - 65 ЙСЕ
Възрастни м + ж - 53 - 140 ЙСЕ
Възрастни м + ж - 43 - 107 ЙСЕ
Възрастни м + ж - 6 - 88* ЙСЕ
Възрастни м + ж - 25 - 47** ЙСЕ

Увеличение

 • При новородени с иктер
 • Тежка чернодробна недостатъчност
  • остър хепатит
  • хепатална кома
  • портална цироза
 • Чернодробно увреждане, съчетано със:
  • кръвоизлив в гастро-интестиналния тракт
  • повишено ниво на уреята в кръвта
  • лечение с амониев хлорид
  • богата на белтъчини храна
  • хипервентилационна алкалоза
  • лечение с йонообменни смоли спрямо амониевия йон

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари