Биологични константи

Алдолази

Фруктозо-1,6-дифосфаталдолаза (Е.С.4.1.2.13.) с референтни граници до 1,4 - 11,1 U/4 е прибавяне на триозофосфатизомераза (Ciba - Geigy, 1979) или 0,5 - 3,1 U/l без оптимизиране (Дочев, 1983).

Увеличение

 • Заболявания на мускулите
  • травми с размачквания на мускули
  • миозит и дерматомиозит
  • миотонична дистрофия
  • инфаркт на миокарда
 • Малигнени тумори
  • напреднал карцином и метастази в мускулите
  • левкози (ОНДЛ)
 • Други заболявания
  • голям белодробен инфаркт
  • остър панкреатит
  • хемолитична анемия

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари