Биологични константи

Алдолази

Фруктозо-1,6-дифосфаталдолаза (Е.С.4.1.2.13.) с референтни граници до 1,4 - 11,1 U/4 е прибавяне на триозофосфатизомераза (Ciba - Geigy, 1979) или 0,5 - 3,1 U/l без оптимизиране (Дочев, 1983).

Увеличение

 • Заболявания на мускулите
  • травми с размачквания на мускули
  • миозит и дерматомиозит
  • миотонична дистрофия
  • инфаркт на миокарда
 • Малигнени тумори
  • напреднал карцином и метастази в мускулите
  • левкози (ОНДЛ)
 • Други заболявания
  • голям белодробен инфаркт
  • остър панкреатит
  • хемолитична анемия
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!