Законодателство

Амбулаторна процедура № 33. Парентерална инфузия на лекарствени продукти и медицински хранителни субстанции по терапевтична схема

Национален рамков договор № РД-НС-01-4 от 23 декември 2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. Издаден от Министерството на здравеопазването. Обн. – ДВ, брой 7 от 24 януари 2020 г. В сила от 1 януари 2020 г.

Приложение № 18. Амбулаторни процедури

Амбулаторна процедура № 33.1. Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

Амбулаторна процедура № 33.2. Парентерална инфузия на медицински хранителни субстанции по терапевтична схема

Източник(ци):

Коментари