Лекарства и добавки

Ацербин (Acerbine) дермален разтвор - 80 ml

Бъдете първият гласувал!
0.00 лв.
Активни съставки:

ябълчна киселина (malic acid) + бензоена киселина (benzoic acid) + салицилова киселина (salicylic acid)

Преди употреба се консултирайте с лекар (фармацевт) и прочетете листовката!

Какво представлява Ацербин дермален разтвор и за какво се използва?

Кожни наранявания като рани, изгаряния, слънчево изгаряне. Лечение на повърхностни и дълбоки рани със или без инфекции, трофични рани (напр. венозни язви, диабетно стъпало и декубитални рани). Има благоприятен ефект за предотвратя­ване на хипертрофични белези и келоиди.

 

Как действа Ацербин дермален разтвор?

Ацербин дермален разтвор е дезинфектант, облекчава бол­ката и ускорява заздравяването на раните. Благоприятства отделянето на мъртвите тъкани от повърхността на рана­та и същевременно спомага за образуването на нова, здрава тъкан. Поради специалния си състав този продукт има анти­септичен ефект, той осигурява правилния баланс на течностите и подпомага процеса на заздравяване по много начини.

 

Не използвайте Ацербин дермален разтвор

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към ябълчна кисе­лина, салицилова киселина, бензоена киселина или някоя от останалите съставки на Ацербин дермален разтвор.

Обърнете специално внимание при употребата на Ацербин дермален разтвор

  • Ако имате обширни изгаряния и рани, посъветвайте се с Вашия лекар.
  • Ако се подготвяте за кожна трансплантация, трябва да се посъветвате с лекар.
  • Ако имате нарушена бъбречна функция, не трябва да упо­требявате Ацербин дермален разтвор върху голяма площ и за дълги периоди.
  • Употребата на Ацербин дермален разтвор при новородени не се препоръчва.

Ацербин дермален разтвор не трябва да влиза в контакт с лигавиците, особено около очите и устата, измивайте ръцете си след употреба.

Ако симптомите не се повлияят, ако имате необясними симптоми или ако продуктът не оказва очаквания ефект, трябва да се посъветвате с Вашия лекар.

Прием на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако при­емате или наскоро сте приемали други лекарства, включи­телно такива, отпускани без рецепта.

Досега няма съобщения за лекарствени взаимодействия. Все пак салициловата киселина може да увеличи резорбцията на други лекарствени продукти, прилагани в същата област.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди упо­требата на което и да е лекарство. По принцип употреба­та на Ацербин дермален разтвор по време на бременност и кърмене е възможна. По време на бременност и кърмене Ацербин дермален разтвор може да се използва само върху малки повърхности. По време на кърмене Ацербин дермален разтвор не трябва да се прилага върху гърдите.

Шофиране и работа с машини

Ацербин дермален разтвор не повлиява или повлиява пре­небрежимо способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Ацербин дермален разтвор

Отделни съставки (бензоена киселина, салицилова кисе­лина, пропиленгликол) могат да предизвикат дразнене на кожата. Ацербин дермален разтвор се понася добре, когато се използва съобразно указанията.

Как да използвате Ацербин дермален разтвор?

Напръсква се Ацербин дермален разтвор директно върху раната или раната се покрива със стерилна превръзка, на­поена с Ацербин дермален разтвор.

Обичайната доза за бебета, деца и възрастни е:

В зависимост от големината на раната тя се напръсква директно с 2 до 4 изпръсквания от 2 до 3 пъти дневно. Ако използвате стерилна превръзка, за да покривате раната, тя се напоява 2 – 3 пъти на ден с Ацербин дермален разтвор. Когато започне образуването на коричка върху раната, едно прилагане дневно е достатъчно.

Времето на употреба зависи от това колко бързо заздра­вява раната Ви.

Ако това изисква дълго време, Вие трябва да отидете на лекар, за да проверите правилността на лечението.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Ацербин дермален разтвор

Няма съобщение за случи на предозиране с Ацербин дерма­лен разтвор. Ако прекалено много Ацербин дермален раз­твор се прилага върху големи повърхности продължително време, може да се появят леки признаци на интоксикация, особено при деца, поради навлизане на салицилова киселина в тялото. Признаците са гадене, повръщане, замайване, главоболие, шум в ушите, изпотяване и обърканост. Тези симптоми се избягват чрез намаляване на дозата. Салици­ловата киселина във високи дози може да предизвика малки кръвоизливи и да увеличи времето на кървене.

Ако сте пропуснали да използвате Ацербин дермален раз­твор

Продължавайте да прилагате обичайното количество от продукта, без да увеличавате дозата.

Ако сте спрели употребата на Ацербин дермален разтвор

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с упо­требата на този продукт, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Ацербин дермален разтвор може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги полу­чава. Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фарма­цевт.

Често след прилагане на Ацербин дермален разтвор се по­лучава преходно усещане за топлина или болка, след което пациентът чувства бързо и продължително облекчение на болката. В редки случаи може да се получи леко зачервяване и обрив върху здравата тъкан, непосредствено около тре­тираните рани. Много рядко може да се появи неизвестна преди това алергична реакция на свръхчувствителност (контактно сенсибилизиране) към салициловата киселина.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Други продукти с активна съставка ябълчна киселина (malic acid) + бензоена киселина (benzoic acid) + салицилова киселина (salicylic acid)