Лекарства и добавки

Ацербин (Acerbine) маз - 30 g

Бъдете първият гласувал!
0.00 лв.
Активни съставки:

ябълчна киселина (malic acid) + бензоена киселина (benzoic acid) + салицилова киселина (salicylic acid)

Преди употреба се консултирайте с лекар (фармацевт) и прочетете листовката!

Какво представлява Ацербин маз и за какво се използва

Кожни наранявания като рани, изгаряния, слънчево изгаряне. Лечение на повърхностни и дълбоки рани със или без инфекции, трофични рани (напр. венозни язви, диабетно стъпало и декубитални рани). Има благоприятен ефект за предотвратя­ване на хипертрофични белези и келоиди.

 

Как действа Ацербин маз

Ацербин маз е дезинфектант, облекчава болката и ускорява заздравяването на раните. Благоприятства отделянето на мъртвите тъкани от повърхността на раната и съще­временно спомага за образуване на нова здрава тъкан. По­ради специалния си състав този продукт има антисепти­чен ефект. Той осигурява правилното равновесие на течно­стите и подпомага процеса на заздравяване по много начини. Ацербин маз се нанася много лесно. Базата му е с ниско съ­държание на мазнини и е особено подходяща за лечение на сълзящи рани, открити телесни повърхности (напр. лице­то) и окосмени части на тялото.

 

Не използвайте Ацербин маз

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към ябълчната киселина, бензоената киселина, салициловата киселина, метил-4-хидроксибензоат, пропил-4-хидроксибензоат или някоя от останалите съставки на Ацербин маз.

Употребявайте Ацербин маз с особено внимание

  • Ако имате обширни изгаряния и рани, посъветвайте се с Вашия лекар.
  • Ако се подготвяте за кожна трансплантация, трябва да се посъветвате с лекар.
  • Ако имате нарушена бъбречна функция, не трябва да се ма­жете с Ацербин маз върху голяма площ и за дълги периоди.
  • Употребата на Ацербин маз при новородени не се препо­ръчва.

Ацербин маз не трябва да влиза в контакт с лигавиците, особено около очите и устата, измивайте ръцете си след употреба.

Ако симптомите не се повлияят, ако имате нео­бясними симптоми или ако продуктът не оказва очаквания ефект, трябва да се посъветвате с Вашия лекар.

Употреба с други лекарства

Моля, уведомете Вашия лекар, ако приемате или доскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, от­пускани без лекарско предписание.

Досега няма съобщения за лекарствени взаимодействия.

Все пак салициловата ки­селина може да увеличи резорбцията на други лекарствени продукти, прилагани в същата област.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемате или да употребявате което и да е лекарство.

По принцип употребата на Ацербин маз по време на бремен­ност и кърмене е възможна.

По време на бременност и кърмене Ацербин маз може да се използва само върху малки площи.

По време на кърмене Ацербин маз не трябва да се прилага върху гърдите.

Шофиране и работа с машини

Ацербин маз не повлиява или повлиява пренебрежимо спо­собността за шофиране и работа с машини.

Важна информация за някои от съставките на Ацербин маз

Отделни съставки (бензоена киселина, салицилова кисе­лина, пропилен гликол) могат да предизвикат дразнене на кожата.

Ацербин маз се понася добре, когато се използва съобразно указанията.

Как да използвате Ацербин маз

Обичайната доза за бебета, деца, възрастни е:

Ацербин маз се нанася на тънък слой 1 – 2 пъти дневно, след което раната може да се покрие със стерилна превръзка, ако е необходимо. В зависимост от големината на раната се прилагат обикновено от 2 до 7 g Ацербин маз.

Продължителността на употреба зависи от напредването на оздравителния процес.

Времето на употреба зависи от това колко бързо зарас­тва раната Ви. Ако това изисква дълго време, трябва да отидете на лекар, за да проверите лечението.

Ако сте приложили повече Ацербин маз, отколкото е трябвало

Няма съобщения за предозиране с Ацербин маз.

Ако прекалено много Ацербин маз се прилага върху големи площи продължително време, може да се появят леки при­знаци на интоксикация, особено при деца, поради навлизане на салицилова киселина в тялото. Признаците са гадене, повръщане, замайване, главоболие, шум в ушите, изпо­тяване и обърканост. Те се избягват чрез намаляване на дозата.

Салициловата киселина във високи дози може да предизвика малки кръвоизливи и да увеличи времето на кървене.

Ако забравите да използвате Ацербин маз

Продължавайте да прилагате обичайното количество от продукта, без да увеличавате дозата.

Ако прекратите употребата на Ацербин маз

Ако имате допълнителни въпроси за този продукт, попи­тайте Вашия лекар или фармацевт.

Възможни нежелани реакции

Подобно на всички лекарства, Ацербин маз може да предиз­вика нежелани реакции, въпреки че те не се появяват при всеки.

Ако някоя от тези нежелани реакции стане сериозна, или ако забележите нежелани реакции, неописани в тази лис­товка, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

След прилагане на Ацербин маз често може да се изпита временно усещане за топлина, след което пациентът забе­лязва бързо и продължително облекчаване на болката.

В редки случаи върху здравата тъкан непосредствено око­ло третираните рани може да се получи леко зачервяване и обрив.

Много рядко може да се появи неизвестна преди това алер­гична реакция на свръхчувствителност (контактно сенсибилизиране) към салициловата киселина.

Метил-4-хидроксибензоат и пропил-4-хидроксибензоат може да предизвикат реакции на свръхчувствителност, включително късни реакции.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Други продукти с активна съставка ябълчна киселина (malic acid) + бензоена киселина (benzoic acid) + салицилова киселина (salicylic acid)