Речник

фагоцит

на латински език: phagocytus
на английски език: phagocyte

клетка, способна да поглъща и разрушава чужди частици, бактерии и други клетки; различават се два типа фагоцити: полиморфонуклеарни левкоцити ( неутрофилни, еозинофилни и базофилни гранулоцити ) и макрофаги;

Коментари